Algemene Voorwaarden

1: Begrippen

Quest Escapes: aanbieder van outdoor escape room games (KvK: 75193817)
Game: een outdoor game van Quest Escapes
Device: apparaat om te spelen (smartphone/tablet voor city games)
Opdrachtgever: degene die de game bestelt
Organisator: degene die een game plant en leidt (vaak dezelfde als opdrachtgever)
Deelnemer: degene die meedoet aan een game
Schriftelijk: e-mail naar [email protected]

2: Toepassing

Deze voorwaarden gelden voor alle games en diensten van Quest Escapes.
Afwijken kan alleen met schriftelijke toestemming van Quest Escapes.
Opdrachtgever accepteert deze voorwaarden bij aankoop van een game.

3: Overeenkomst

De overeenkomst is definitief na het per e-mail of online goedkeuren van een offerte of prijsopgave.
De opdrachtgever moet handelingsbekwaam zijn of vertegenwoordigd worden.

4: Aantal deelnemers/teams

Opdrachtgever geeft het juiste aantal deelnemers op.
Aantallen mogen niet overschreden worden tijdens het spelen.
Aantal teams kan na bestelling nog aangepast worden.

5: Betaling en prijzen

Spelcodes gekocht via de website worden direct afgerekend via het beschikbare betaalsysteem.
Facturen voor boekingen via een offerte moeten een week vóór de afgesproken speeldag zijn voldaan, tenzij anders afgesproken.
Prijzen op de website en in offertes zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

6: Annulering

Via de website gekochte spelcodes zijn niet retourneerbaar.
Via de website gekochte spelcodes zijn 1 jaar geldig vanaf de aanschaf.
Boekingen op basis van een offerte kunnen schriftelijk worden geannuleerd of kosteloos binnen een jaar naar een nieuwe datum worden verplaatst.
Bij annuleringen door de opdrachtgever kunnen kosten in rekening worden gebracht:
- Tot 90 dagen voor de afgesproken speeldag: 10% van het offertebedrag.
- Van 90 tot 60 dagen voor de afgesproken speeldag: 25% van het offertebedrag.
- Van 60 tot 20 dagen voor de afgesproken speeldag: 50% van het offertebedrag.
Indien annulering plaatsvindt binnen 20 dagen voor aanvang is de opdrachtgever 100% verschuldigd van het afgesproken bedrag.

7: Eigen risico

Deelname is op eigen risico.
Deelnemers volgen verkeersregels en letten op gevaren.
Kinderen tot 16 jaar moeten begeleid worden door een volwassene.

8: Aansprakelijkheid

Quest Escapes is niet aansprakelijk, behalve als wettelijk verplicht.
Opdrachtgever vrijwaart Quest Escapes van vorderingen door deelnemers.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor deelnemers en sluit verzekeringen af.

9: Verplichtingen opdrachtgever/organisator

Informeer deelnemers over eigen risico en regels.
Zorg voor toezicht op kinderen tot 16 jaar.

10: Klachten

Klachten binnen 5 dagen na activiteit schriftelijk melden bij Quest Escapes.

11: Vertrouwelijkheid

Quest Escapes houdt gegevens van opdrachtgever geheim.
Opdrachtgever mag niets over werkwijze Quest Escapes delen zonder toestemming.
Foto's en video's tijdens het event worden uitsluitend gedeeld met de spelers. Op verzoek zullen deze worden verwijderd.

12: Overmacht

Geen vergoeding bij overmacht, zoals slecht weer, waardoor game niet gespeeld kan worden. Indien een factuur nog niet is voldaan op de geplande speeldatum, is er nog steeds een betalingsverplichting.

13: Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en geschillen.

14: Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen en aanvullingen alleen geldig na schriftelijke overeenkomst tussen Quest Escapes en opdrachtgever.

15: Overige bepalingen

Als een deel van de voorwaarden niet geldig is, blijven de andere delen van kracht.

Samenvatting:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle games en diensten van Quest Escapes B.V. Deelname aan games is op eigen risico en opdrachtgevers moeten zorgen voor een juiste opgave van het aantal deelnemers en teams.

Betalingen moeten voorafgaand aan de activiteit worden gedaan en prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders afgesproken. Annuleringen zijn mogelijk na goedkeuring van een offerte. Dit brengt eventuele kosten met zich mee. Spelcodes zijn altijd 1 jaar geldig.

Quest Escapes is niet aansprakelijk, behalve als wettelijk verplicht. Klachten moeten binnen vijf dagen na de activiteit schriftelijk worden gemeld. Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en geschillen.

© All rights reserved - Quest Escapes